ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Archiwum przetargów

Data zamieszczenia: 06.10.2016

ZN_2016_15 - Status przetargu: rozstrzygnięty


Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i innych niż medyczne.

 

- Zn_2016_15_Ogloszenie_o_przetargu.doc
Zn_2016_15_SIWZ.doc

- Zn_2016_15_Odpowiedz_na_zapytanie.doc

- Zn_2016_15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.docx

- Zn_2016_15_Informacja z otwarcia ofert.doc

- Zn_2016_15_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_I.doc

- Zn_2016_15_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_II.doc

 

Data zamieszczenia: 03.10.2016

ZN_2016_14 - Status przetargu: rozstrzygnięty


Przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych.

 

- Zn_2016_14_Ogloszenie_o_przetargu.doc
Zn_2016_14_SIWZ.doc

- Zn_2016_14_Zalacznik_Nr_1.doc

- Zn_2016_14_Zalacznik_Nr_2.doc

- Zn_2016_14_Zalacznik_Nr_3.doc

- Zn_2016_14_Zalacznik_Nr_4.doc

- Zn_2016_14_Zalacznik_Nr_5.doc

- Zn_2016_14_Formularze_asortymentowo-cenowe.zip 

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_1.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_2.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_3.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_4.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_5.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_6.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_7.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_8.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_9.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_10.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_11.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_12.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_13.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_14.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_15.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_16.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_17.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_18.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_19.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_20.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_21.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_22.doc

- Zn_2016_14_Odpowiedz_na_zapytanie_23.doc

- Zn_2016_14_Informacja_z_otwarcia_ofert.doc
-
Zn_2016_14_Zawiadomienia_o_wyborze_oferty.zip

- Zn_2016_14_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_XI.doc