Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Archiwum przetargów

Data zamieszczenia: 31.03.2017

ZN_2017_06 - Status przetargu: rozstrzygnięty

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku handlowo-usługowego przy ul. 3-go Maja 2 w Sędziszowie Małopolskim w celu zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek z funkcją usług medycznych.

 

 

- Zn_2017_06_Ogloszenie_o_przetargu.docx

- Zn_2017_06_SIWZ.doc

- Zn_2017_06_Zalacznik_nr_6.zip

- Zn_2017_06_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc

- Zn_2017_06_Przedluzenie_terminu_skladania_ofert.doc

- Zn_2017_06_Odpowiedz_na_zapytanie_1.docx

- Zn_2017_06_Odpowiedz_na_zapytanie_2.docx

- Zn_2017_06_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.docx 

Zn_2017_06_Informacja_z_otwarcia_ofert.doc

Zn_2017_06_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.docx