ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

Ropczyce, dnia 08.09.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 08.09.2023 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

Szczegóły i załączniki: