ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

Ropczyce, dnia 14.03.2023 r.

 

ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH -

DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I NIEOBRAZOWEJ, 

KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH DLA POTRZEB ZOZ W ROPCZYCACH

Z DNIA 09.03.2023 r.