Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

 

Mając na uwadze trwający okres pandemii oraz bezpieczeństwo pacjentów uprzejmie prosimy wszystkich odwiedzających o stosowanie się do poniżej wymienionych zaleceń (Zarządzenie Dyrektora ZOZ Ropczyce nr 17/2021 z 17.09.2021).

 

Osoba odwiedzająca może odwiedzić pacjenta jeśli spełnienia jeden z trzech warunków:

 1. Gdy upłynęło 14 dni i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki – osoba odwiedzająca ma obowiązek przedstawić personelowi medycznemu certyfikat potwierdzający szczepienie.
 2. Jeżeli posiada negatywny wynik badania RT-PCR lub testu antygenowego w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 - wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed odwiedzinami i posiada dokument potwierdzający wynik testu.
 3. Jest ozdrowieńcem, u którego minęło od 11 do 180 dni od daty uzyskania pierwszego pozytywnego testu w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 – potwierdzone dokumentem.

Ponadto:

 • Osoba, która ma infekcję dróg oddechowych, kaszel, katar, ból gardła, podwyższoną temperaturę ciała nie może odwiedzać pacjentów.
 • Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 15:00 do 18:00. Personel oddziału prowadzi rejestr odwiedzających.
 • Pacjenta jednoczasowo odwiedza jedna osoba, a w szczególnych sytuacjach dwie osoby. W sytuacjach szczególnych (wizyt pożegnalnych) zgodę wyraża Kierownik/Lekarz dyżurny oddziału. Odwiedziny mogą trwać maksymalnie 15 minut.
 • Osoba odwiedzająca przeprowadza dezynfekcję rąk po wejściu do szpitala, przed i po kontakcie z pacjentem i jego otoczeniem oraz stosuje środki ochrony indywidualnej wskazane przez personel medyczny.
 • Osoba odwiedzająca nie może poruszać się po szpitalu w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty.
 • W sali wieloosobowej jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca wśród przebywających w tej sali pacjentów.
 • Zabrania się pacjentom opuszczania oddziału bez zgody personelu medycznego.
 • Dostarczanie dodatkowo paczek dla pacjentów (w niezbędnym zakresie) odbywa się poprzez przekazanie ich personelowi medycznemu.
 • W przypadku braku możliwości odbycia osobistych odwiedzin pacjenta przebywającego na oddziale, personel medyczny umożliwia kontakt w sposób zdalny, poprzez wykorzystanie telefonu lub internetu.