Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Ropczyce, dnia 05.08.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 05.08.2021 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

 

Szczegóły i załączniki: