Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Ropczyce, dnia 07.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 07.03.2019 r.

 

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursie i składania ofert w zakresie anestezjologii na OAiIT i IP.

 

Szczegóły i załączniki: