Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Ropczyce, dnia 13.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 13.09.2018 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 160)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

 

Szczegóły i załączniki: