Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Ropczyce, dnia 25 maja 2018 r.

 

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych publikujemy informację o przetwarzaniu danych osobowych w ZOZ Ropczyce. Link do informacji:

 

https://zozropczyce.pl/index.php/prawa-pacjenta/154-informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych