Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

 

9 października 2017 r. uruchomiony został punkt pobrań krwi w Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. przy ul. 3 Maja 2.

 

Punkt jest czynny w godzinach 7:30 - 10:30 w pokoju nr 17.