ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

rpo logo

 

 

Podkarpacki System Informacji Medycznej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 20013, osi priorytetowej 3 realizowany jest projekt o nazwie „Podkarpacki System Informacji Medycznej" (PSIM). Jest to system teleinformatyczny służący gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa. W projekcie bierze udział dwadzieścia osiem jednostek, w tym szpitale wojewódzkie i ZOZy powiatowe i miejskie.

Mając na uwadze modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych działających na terenie placówek służby zdrowia, umożliwienie komunikowania się obywateli z placówkami, zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a także podniesienie efektywności działania tychże placówek, dnia 21 lipca podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, dziewiętnastoma Powiatami oraz Miastem Rzeszowem. Wszystkie te placówki są organami założycielskimi dla jednostek szpitalnych znajdujących się na terenie Województwa Podkarpackiego.

Uchwałą nr 212/4053/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął projekt wybranych do Indykatywnej listy projektów indywidualnych w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

 

 

Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo Informacyjne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego (www.rpo.podkarpackie.pl).
Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce,
tel. 17 2218 616, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.zozropczyce.pl.
Jednostka Realizująca Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.