Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

PSIM

 

kafelek psim 

Podkarpacki System Informacji Medycznej (w skrócie PSIM) to rozwiązanie teleinformatyczne, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, analiza i udostępnianie zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia.

W ramach projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej udostępniane są usługi internetowe. Należą do nich:

  • e-Informacja  zadaniem tej e-Usługi jest udostępnienie informacji o podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zakresach i dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez te podmioty oraz innych ważnych informacji z zakresu opieki zdrowotnej. W ramach tej e-Usługi pacjentom udostępniany jest m.in. Informator o usługach medycznych oraz Wyszukiwarka usług medycznych. 
  • e-Rejestracja – zadaniem tej e-Usługi jest umożliwienie, pacjentowi posiadającemu konto PISM, elektroniczne zarejestrowanie się na wybrane usługi medyczne udostępniane przez podmioty lecznicze. Lista tych podmiotów jest dostępna na portalu PSIM. Posiadający konto może śledzić na bieżąco statusy wszystkich wykonanych rejestracji.

 

psim3

Aby skorzystać z usługi e-Rejestracja należy wykonać następujące kroki:

Krok 1. Zarejestrować nowe konto, na portalu PSIM. Po wprowadzeniu wymaganych danych rejestracyjnych, system wyśle informację z potwierdzeniem założenia konta i procedurą pierwszego logowania. Założone konto jest nieaktywne.


Krok 2. Aby konto było aktywne, należy udać się do jednego podmiotów leczniczych zintegrowanych z Systemem PSIM (w szczególności do Rejestracji we wszystkich jednostkach ZOZ Ropczyce), celem potwierdzenia tożsamości pacjenta dla konta PSIM. Należy przedstawić dokument zawierający zdjęcie, imię i nazwisko oraz identyfikator PESEL (np. dowód osobisty) lub w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający jego kraj pochodzenia, oraz stosowany identyfikator pacjenta w kraju pochodzenia lub numer dokumentu tożsamości. Po potwierdzeniu tożsamości pacjenta, konto jest już aktywne i można używać wszystkich funkcjonalności portalu PSIM.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://psim.podkarpackie.pl

  • Elektroniczny Rekord Pacjenta (w skrócie ERP) – zadaniem tej e-Usługi jest zapewnienie wymiany informacji o dokumentacji medycznej pacjentów pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej uczestniczącymi w projekcie. Umożliwia ona wyszukiwanie i wymianę indywidualnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów. Ta e-Usługa dostępna jest wyłącznie dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia.
  • Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych (w skrócie RRDR) – celem tej e-Usługi jest gromadzenie i udostępnianie istotnych danych medycznych o pacjentach objętych PSIM oraz zasobach istotnych z punktu widzenia ratownictwa medycznego. Ta e-Usługa dostępna jest wyłącznie dla pracowników służby zdrowia oraz pracowników instytucji zajmujących się lub świadczącym usługi w zakresie ratownictwa medycznego, posiadających określone uprawnienia.
  • Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (w skrócie EPWZOZ) – jej zadaniem jest umożliwienie przekazywania elektronicznych zleceń do uczestniczących w projekcie jednostek opieki zdrowotnej oraz odbiór wyników tych zleceń. Ta e-Usługa dostępna jest dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia.
  • Elektroniczna Platforma Nadzoru (w skrócie EPN) – jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej a organami je nadzorującymi i koordynującymi politykę zdrowotną w regionie, np. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.