Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Aktualności

 

Szanowny Pacjencie!

 

Przy ubieganiu się o zwolnienie lekarskie, przygotuj wcześniej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) swojego pracodawcy. Upewnij się, że jest prawidłowy, miej go zawsze przy sobie i podaj na żądanie lekarza. Pamietaj również o podaniu adresu zamieszkania w okresie trwania zwolnienia.

 

Konieczność znajomości NIP wynika ze zmiany przepisów dotyczących zwolnień lekarskich oraz z potrzeby usprawnienia procesu ich wystawiania. Podstawa prawna: Art. 1, art. 23, art. 24, art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).

Ropczyce, dnia 09.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Z DNIA 09.10.2017 r.

 

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2015 r. poz. 618)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

 

 

Szczegóły i załączniki:

 

 

9 października 2017 r. uruchomiony został punkt pobrań krwi w Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. przy ul. 3 Maja 2.

 

Punkt jest czynny w godzinach 7:30 - 10:30 w pokoju nr 17.

 

Ropczyce, dnia 19.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
Z DNIA 19.09.2017 r.

 

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2015 r. poz. 618)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

 

 

Szczegóły i załączniki:

 

 

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach zatrudni do pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki, laryngologii oraz lekarzy POZ/rodzinnych.

 

ZOZ Ropczyce poszukuje również lekarzy chcących specjalizować się w medycynie rodzinnej. Posiada 4 miejsca do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego.

Zapewniamy bardzo dobre warunki płacy i pracy w nowym budynku Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. ul. 3 Maja 2.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Dyrektor ZOZ Ropczyce

Mirosław Leśniewski