Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Aktualności

 

Dobre zarządzanie i wspólny wysiłek całej załogi pozwoliły na to, by placówki znalazły się się w dobrej sytuacji finansowej – przekonywali podczas uroczystej gali laureaci Rankingu Szpitali Publicznych 2017.

Ranking już po raz trzeci przygotowała firma Magellan, biorąc pod uwagę trzy kryteria: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamikę kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Weryfikacji danych finansowych zawartych w rankingu dokonała firma doradcza Deloitte.

 

 Ranking Szpitali Publicznych 2017

 

 

eskulap2016 1 

9 lutego 2017 r. wręczono statuetki dla najlepszych lekarzy z Podkarpacia. Decydujący głos w plebiscycie mieli pacjenci, którzy tego „naj” wskazywali według swoich odczuć. W tym roku po raz drugi konkursowa kapituła wytypowała do nagrody za „szczególne osiągnięcia w medycynie” oraz „najlepiej zdany lekarski egzamin końcowy”.

 

Wśród laureatów plebiscytu "Eskupap 2016" nie zabrakło lekarzy z ZOZ Ropczyce.

 

Drugie miejsce w kategorii lekarza rodzinnego zajął lek. med. Marcin Ściegienny, spec. chorób wewnętrznych, przyjmujący w ZOZ Ropczyce, w Przychodni w Sędziszowie Młp.

 

Pierwsze miejsce w kategorii lekarz specjalista zajął lek. med. Janusz Kuczek, spec. chorób wewnętrznych, kardiolog, pracujący w ZOZ Ropczyce na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom.

 

Szczegółowe informacje o plebiscycie i wszystkich laureatach można znaleźć na stronie http://supernowosci24.pl/plebiscyt-eskulap-2016-rozstrzygniety-zdjecia/.

 

eskulap2016 2 eskulap2016 3

 

Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008, obejmujący świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacji leczniczej, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego, diagnostyki medycznej, medycyny pracy oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

 

Otrzymanie certyfikatu jakości stanowi zwieńczenie kolejnego etapu naszych wysiłków włożonych w budowanie systemu. Certyfikat jest potwierdzeniem starań,  wkładanych w podnoszenie poziomu świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych personelu.

Przyznanie certyfikatu poprzedził kilkudniowy audit certyfikacyjny, przeprowadzony przez niezależną zewnętrzną jednostkę certyfikującą DNV GL, która zdecydowała o przyznaniu nam certyfikatu. Certyfikat jest ważny do dnia 15.09.2018 r. Co roku, przez kolejne dwa lata, przeprowadzane będą u nas zewnętrzne audity nadzoru, sprawdzające funkcjonowanie systemu jakości, a po trzech latach nasza placówka będzie musiała przejść ponowną certyfikację.

Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2008 jest dla nas wyróżnieniem, a jednocześnie zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Mirosław Leśniewski

 

Certyfikat

Ropczyce, 2016-09-06

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów, w celu poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że w placówkach ZOZ Ropczyce  funkcjonują następujące punkty pobrań krwi:

 

  • w każdy czwartek w godz. 7:25 - 9:00 w Filii Przychodni Rejonowej w Iwierzycach,
  • w każdą środę w godz. 7:25 - 9:00 w Filii Przychodni Rejonowej w  Niedźwiadzie,
  • w każdy poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00 w Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach przy ul. Armii Krajowej 4,
  • w każdą środę w godz. 7:25 – 8:30 w Filii Przychodni Rejonowej w Lubzinie,
  • w każdą środę w godz. 7:25 – 9:30 w Filii Przychodni Rejonowej w Czarnej Sędziszowskiej,
  • w każdy czwartek w godz. 7:25 – 8:40 w Filiach Przychodni Rejonowej w Zagorzycach,
  • w każdy czwartek w godz. 8:00 – 9:00 w Filiach Przychodni Rejonowej w Bystrzycy.