Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Aktualności

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach zatrudni do pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki, laryngologii oraz lekarzy POZ/rodzinnych.

 

ZOZ Ropczyce poszukuje również lekarzy chcących specjalizować się w medycynie rodzinnej. Posiada 4 miejsca do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego.

Zapewniamy bardzo dobre warunki płacy i pracy w nowym budynku Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. ul. 3 Maja 2.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Dyrektor ZOZ Ropczyce

Mirosław Leśniewski

 

 

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 - kliknij na baner poniżej:

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008, obejmujący świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacji leczniczej, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego, diagnostyki medycznej, medycyny pracy oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

 

Otrzymanie certyfikatu jakości stanowi zwieńczenie kolejnego etapu naszych wysiłków włożonych w budowanie systemu. Certyfikat jest potwierdzeniem starań,  wkładanych w podnoszenie poziomu świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych personelu.

Przyznanie certyfikatu poprzedził kilkudniowy audit certyfikacyjny, przeprowadzony przez niezależną zewnętrzną jednostkę certyfikującą DNV GL, która zdecydowała o przyznaniu nam certyfikatu. Certyfikat jest ważny do dnia 15.09.2018 r. Co roku, przez kolejne dwa lata, przeprowadzane będą u nas zewnętrzne audity nadzoru, sprawdzające funkcjonowanie systemu jakości, a po trzech latach nasza placówka będzie musiała przejść ponowną certyfikację.

Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2008 jest dla nas wyróżnieniem, a jednocześnie zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Mirosław Leśniewski

 

Certyfikat

Ropczyce, 2016-09-06

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów, w celu poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że w placówkach ZOZ Ropczyce  funkcjonują następujące punkty pobrań krwi:

 

  • w każdy czwartek w godz. 7:25 - 9:00 w Filii Przychodni Rejonowej w Iwierzycach,
  • w każdą środę w godz. 7:25 - 9:00 w Filii Przychodni Rejonowej w  Niedźwiadzie,
  • w każdy poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00 w Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach przy ul. Armii Krajowej 4,
  • w każdą środę w godz. 7:25 – 8:30 w Filii Przychodni Rejonowej w Lubzinie,
  • w każdą środę w godz. 7:25 – 9:30 w Filii Przychodni Rejonowej w Czarnej Sędziszowskiej,
  • w każdy czwartek w godz. 7:25 – 8:40 w Filiach Przychodni Rejonowej w Zagorzycach,
  • w każdy czwartek w godz. 8:00 – 9:00 w Filiach Przychodni Rejonowej w Bystrzycy.